Disclaimer

Rijden Zonder Invloed is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland  (ROV Oost-Nederland) en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Responsible Young Drivers, Keijzer Marketing, Communicatie & Management en verkeerskundigbureau XTNT. De website van Rijden Zonder Invloed is in beheer van Keijzer B.V.

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. Keijzer B.V. draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Keijzer B.V. is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Keijzer B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site. Keijzer B.V. is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:

  1. toegebracht door de website
  2. voortvloeiend uit het gebruik van de website
  3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen


Keijzer B.V. heeft het recht de website in opdracht van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Keijzer B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Keijzer B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Niets uit de tekst, films, foto’s of grafische voorstellingen in deze website mag worden gekopieerd, verspreid, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Keijzer B.V.