Doe mee

Krachten bundelen

We betrekken graag iedereen in Oost-Nederland die te maken heeft met dit thema. Van exploitanten van uitgaansgelegenheden en sportverenigingen tot beleidsmedewerkers en bestuurders.

Zo bundelen we onze krachten, kennis en expertise. Samenwerking is de sleutel tot succes. Van gemeentes en horecaondernemers tot de jongerenwerker in de jeugdsoos.

Samen gaan we voor Rijden Zonder Invloed!

Wil jij je ook inzetten voor Rijden zonder Invloed?

Nodig het promotieteam Rijden zonder Invloed uit voor jouw event of organisatie in Gelderland of Overijssel! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Contact

 

Kijk!

Campagneteam bij Vierdaagsefeesten Nijmegen

Artiesten Vierdaagsefeesten in de 3D-Tripping simulator

Primeur: Alcoholslagboom in Nederland

Het maatregelenpakket

3D-tripping

Tijdens 3D-Tripping krijg je in een Virtual Reality- wereld met een Oculus Rift bril de kans om zelf virtueel te beleven wat het effect is van alcohol en drugs achter het stuur. In de Virtual Reality-wereld stap je in de auto richting de kroeg waar een feestje gehouden wordt. Op dit feestje gebruik je (virtueel) alcohol of drugs. Na afloop rijd je onder invloed terug naar huis waar je verschillende gevaarlijke verkeerssituaties tegenkomt. Deze verkeerssituaties zijn toegespitst op het middel dat je hebt gebruikt (alcohol, XTC, paddo’s of cannabis) en geeft de situaties weer waarvan uit onderzoek blijkt dat deze vaak verkeerd aflopen. Per middel spelen zich drie situaties af. Worden deze onverhoopt toch “goed” doorlopen, dan verschijnt de politie voor een aanhouding.

Alcohol- en drugstest

Bij festivals en evenementen maken promotieteamleden afspraken met bezoekers. Automobilisten die bij aankomst op het evenement beloven dat zij tijdens het bezoek geen alcohol gaan drinken of drugs gaan gebruiken, ontvangen een polsbandje waaraan de promotieteamleden ze kunnen herkennen. Na afloop van het evenement worden deze automobilisten gevraagd of ze vrijwillig een alcohol- en drugstest willen laten afnemen. Als uit de test blijkt dat de automobilist geen drugs en/of alcohol heeft gebruikt, ontvangen zij een presentje. Voor automobilisten met een te hoog alcohol- of drugspercentage in hun bloed, wordt een alternatieve vervoersmogelijkheid gezocht.

Alcoholslagboom

Op het parkeerterrein van een evenementlocatie worden automobilisten voor de vrijwillige keuze gesteld om op het parkeerterrein te parkeren met de alcoholslagboom. Parkeren op dit terrein is gratis, mits zij na afloop van het evenement meedoen aan de campagne. Bij het verlaten van het terrein wordt in een Dräger alcoholslot geblazen. Wanneer uit de test blijkt dat de bestuurder 100% BOB, 0% op is, wordt deze met een leuke gadget beloond voor het goede gedrag.

Deze maatregel wordt ingezet wanneer er de mogelijkheid is om een parkeerterrein af te sluiten met de alcoholslagboom. Uiteraard wordt over deze maatregel afstemming gezocht met de politie.

Alcokart

De Alcokart is een speciale kart die voorzien van een “rijden onder invloed” stand. Hierdoor zal de kart reageren alsof de bestuurder onder invloed van alcohol is. In de Alcokart nemen twee deelnemers plaats, een bestuurder en passagier. Deze krijgen vervolgens een korte instructie en mogen een uitgezet parcours afrijden. De eerste ronde op het parcours wordt gewoon ‘nuchter’ gereden. Hierbij reageert de kart zoals een normale auto en kan de bestuurder er aan wennen. Bij de volgende ronde is dit anders: het team schakelt dan de ‘alcoholeffecten’ in. Dit zorgt ervoor dat de kart zich gaat gedragen zoals een dronken bestuurder dat zou doen: hij heeft moeite met sturen en reageert vertraagd. Hierdoor gaat het rijden een stuk lastiger en is de kans groot dat de kart uit de bocht vliegt. Het team heeft de mogelijkheid de Alcokart op afstand te laten stoppen, om zo echte ongelukken te voorkomen. Na het afleggen van de tweede ronde krijgen de deelnemers een briefing waarin hun ervaringen worden besproken.

BOB-sport

Sportclubs worden tijdens een belangrijke wedstrijd of evenement bezocht door het BOBsport campagneteam. Tijdens dit bezoek spreekt het BOB-team bezoekers in de sportkantine en toeschouwers aan. De speciale BOB-autodeur wordt ingezet om de aandacht op het team te vestigen. Het is een echte aandachtstrekker en geeft een makkelijke ingang om in gesprek te komen.

Bezoekers wordt gevraagd of ze BOB zijn. Met hen wordt de afspraak gemaakt om geen alcohol te drinken. Ook worden zij uitgenodigd voor een alcoholblaastest. Daarnaast worden er BOB-quizzen afgenomen bij de bezoekers. De BOB-quiz bestaat uit 60 vragen waarvan er zo veel mogelijk binnen de gestelde tijd juist beantwoord moeten worden. Deelnemers aan de BOB-quiz ontvangen een presentje voor deelname én als reminder.

Lagerhuisdebat

Tijdens een blokuur op school wordt er een Lagerhuisdebat georganiseerd door het campagneteam. Een klas wordt opgesplitst in twee groepen en deze gaan vervolgens met elkaar in discussie over verschillende stellingen met het onderwerp ‘Rijden zonder Invloed’. De leerlingen gaan actief met elkaar in discussie en na afloop wordt er door de jury punten toegekend aan beide groepen op verschillende debat-vaardigheden. Het totaal aantal punten wordt zichtbaar in de klas bijgehouden. De winnaars van het debat krijgen een leuke prijs en… ‘eeuwige roem’. Als de discussie deskundig voorbereid en geleid wordt (daar zorgen wij voor) verschuift door er over te debatteren de attitude in de gewenste richting.

Lespakket: Sleutel tot veilig verkeer

Het lespakket ‘Sleutel tot veilig verkeer’ heeft als doel toekomstige jonge bestuurders kennis te laten maken met verkeersveiligheid en is opgesplitst in een aantal onderdelen. In het eerste onderdeel, dat ongeveer een blokuur in beslag neemt, worden de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen besproken. De combinatie van alcohol, drugs of geneesmiddelen kan aanleiding geven tot gevaarlijke verkeerssituaties.

In het tweede onderdeel ‘Rijden onder Invloed’ kunnen jongeren middels de alcohol- en drugsbrillen zelf meemaken waarom het een slecht idee is om onder invloed te rijden. Het derde gedeelte gaat over verkeersgedrag.

Alle onderdelen worden door promotieteamleden op een aantrekkelijke en interactieve manier begeleidt, waarbij de discussie tussen jongeren op gang wordt gebracht.

Pitch

Bij een middelbare school, MBO- of HBO instelling krijgen leerlingen les in het presenteren van zichzelf. Een teamlid van Rijden zonder Invloed sluit bij een dergelijke les aan en geeft leerlingen de opdracht een pitch voor te bereiden over de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol, drugs en zware medicijnen. Leerlingen krijgen een uur de tijd om de pitch voor te bereiden en gaan deze presenteren aan hun klasgenoten. Het teamlid beoordeelt de pitches: het groepje met de beste pitch ontvangt een verrassingspakket vol gadgets. Om de dag leuk af te sluiten kunnen de leerlingen plaatsnemen in de 3D-tripping om zo zelf te ervaren wat de gevaren zijn van rijden onder invloed.

PEER Drive Clean

PEER Drive Clean! is een project waarbij het campagneteam een theorieles overneemt van een rijschoolhouder. Tijdens de sessie komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals feiten over alcohol en drugs in het verkeer. Ook komen de juridische gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur aan bod. Gedurende de les mogen deelnemers de alcohol- en drugsbrillen opzetten om zo zelf te ondervinden hoe gevaarlijk dat nu echt is!

Meer weten?

Wil je meer weten over het maatregelenpakket van Rijden Zonder Invloed? Download hier de brochure en lees snel verder! Bekijk ook eens de folder die we maakten samen met het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Hierin lees je meer over rijden zonder invloed van medicijnen, alcohol en drugs.

Heb je vragen over de maatregelen? Neem dan contact met ons op.