Gratis nascholing ‘Rijden Zonder Invloed’ voor zorgverleners in Gelderland en Overijssel

Hoe licht je als zorgverlener je patiënten goed voor over de invloed van geneesmiddelen, alcohol en drugs in het verkeer? Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV) wil zorgverleners in de provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen bij het geven van deze voorlichting. Zorgverleners in de eerste lijn en de GGZ in de provincies Gelderland en Overijssel kunnen zich daarom aanmelden voor de gratis nascholing ‘Rijden Zonder Invloed’. 

In 2018 vielen er 678 verkeersdoden. Dit is 10,6% meer dan in 2017. Naar schatting is 5% tot 10% van deze doden toe te schrijven aan het gebruik van geneesmiddelen. Gebruikt iemand geneesmiddelen in combinatie met alcohol en/of drugs? Dan is het risico op een ongeval nog veel groter. Veel patiënten zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s van rijden onder invloed van geneesmiddelen. Meer dan de helft van de gebruikers past zijn rijgedrag niet aan naar aanleiding van de gele sticker. Daarnaast is de gebruiker zich vaak niet bewust van de mogelijke juridische consequenties. Artsen en apothekers hebben – conform de WGBO – de plicht en verantwoordelijkheid hun patiënten goede en duidelijke informatie te geven over de mogelijke nadelen van de voorgeschreven geneesmiddelen. Daarnaast moeten ze – indien relevant – mogelijke alternatieven bieden.

ROV-Oost Nederland wil zorgverleners in de provincies Gelderland en Overijssel ondersteunen bij het geven van deze voorlichting. Daarom mag het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) hen een gratis nascholing en gratis posters en folders aanbieden. In de nascholing leren de zorgverleners hoe geneesmiddelen de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en wat hierbij de wettelijke consequenties zijn. Daarbij krijgen de deelnemers tips hoe zij het geneesmiddel-, alcohol- en drugsgebruik met de patiënt kunnen bespreken en hoe zij alternatieven kunnen bieden.

Meer weten? Je leest het op de website van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

 

 

 

 

Welke kleur zie je minder goed wanneer je alcohol gedronken hebt?

Doe de Quiz!