Doe mee

3D Tripping in beeld!

Kijk!

Campagneteam bij Vierdaagsefeesten Nijmegen

Artiesten Vierdaagsefeesten in de 3D-Tripping simulator

Primeur: Alcoholslagboom in Nederland

3D tripping

Tijdens 3D-Tripping krijg je in een Virtual Reality- wereld met een Oculus Rift bril de kans om zelf virtueel te beleven wat het effect is van alcohol en drugs achter het stuur. In de Virtual Reality-wereld stap je in de auto richting de kroeg waar een feestje gehouden wordt. Op dit feestje gebruik je (virtueel) alcohol of drugs. Na afloop rijd je onder invloed terug naar huis waar je verschillende gevaarlijke verkeerssituaties tegenkomt. Deze verkeerssituaties zijn toegespitst op het middel dat je hebt gebruikt (Alcohol, XTC, Paddo’s of Cannabis) en geeft de situaties weer waarvan uit onderzoek blijkt dat deze vaak verkeerd aflopen. Per middel spelen zich drie situaties af. Worden deze onverhoopt toch “goed” doorlopen, dan verschijnt de politie voor een aanhouding.

Alcohol en drugstest

Bij festivals en evenementen maken promotieteamleden afspraken met bezoekers. Automobilisten die bij aankomst op het evenement beloven dat zij tijdens het bezoek geen alcohol gaan drinken of drugs gaan gebruiken, ontvangen een polsbandje waaraan de promotieteamleden ze kunnen herkennen. Na afloop van het evenement worden deze automobilisten gevraagd of ze vrijwillig een alcohol- en drugstest willen laten afnemen. Als uit de test blijkt dat de automobilist geen drugs en/of alcohol heeft gebruikt, ontvangen zij een presentje. Voor automobilisten met een te hoog alcohol- of drugspercentage in hun bloed, wordt een alternatieve vervoersmogelijkheid gezocht.

Alcoholslagboom

Op het parkeerterrein van een evenementlocatie worden automobilisten voor de vrijwillige keuze gesteld om op het parkeerterrein te parkeren met de alcoholslagboom. Parkeren op dit terrein is gratis, mits zij na afloop van het evenement meedoen aan de campagne. Bij het verlaten van het terrein wordt in een Dräger alcoholslot geblazen. Wanneer uit de test blijkt dat de bestuurder 100% BOB, 0% op is, wordt deze met een leuke gadget beloond voor het goede gedrag.

Deze maatregel wordt ingezet wanneer er de mogelijkheid is om een parkeerterrein af te sluiten met de alcoholslagboom. Uiteraard wordt over deze maatregel afstemming gezocht met de politie.

Alcokart

De Alcokart is een speciale kart die voorzien van een “rijden onder invloed” stand. Hierdoor zal de kart reageren alsof de bestuurder onder invloed van alcohol is. In de Alcokart nemen twee deelnemers plaats, een bestuurder en passagier. Deze krijgen vervolgens een korte instructie en mogen een uitgezet parcours afrijden. De eerste ronde op het parcours wordt gewoon ‘nuchter’ gereden. Hierbij reageert de kart zoals een normale auto en kan de bestuurder er aan wennen. Bij de volgende ronde is dit anders: het team schakelt dan de ‘alcoholeffecten’ in. Dit zorgt ervoor dat de kart zich gaat gedragen zoals een dronken bestuurder dat zou doen: hij heeft moeite met sturen en reageert vertraagd. Hierdoor gaat het rijden een stuk lastiger en is de kans groot dat de kart uit de bocht vliegt. Het team heeft de mogelijkheid de Alcokart op afstand te laten stoppen, om zo echte ongelukken te voorkomen. Na het afleggen van de tweede ronde krijgen de deelnemers een briefing waarin hun ervaringen worden besproken.

Lespakket: Sleutel tot veilig verkeer

Het lespakket ‘Sleutel tot veilig verkeer’ heeft als doel toekomstige jonge bestuurders kennis te laten maken met verkeersveiligheid en is opgesplitst in een aantal onderdelen. In het eerste onderdeel, dat ongeveer een blokuur in beslag neemt, worden de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen besproken. De combinatie van alcohol, drugs of geneesmiddelen kan aanleiding geven tot gevaarlijke verkeerssituaties.

In het tweede onderdeel ‘Rijden onder Invloed’ kunnen jongeren middels de alcohol- en drugsbrillen zelf meemaken waarom het een slecht idee is om onder invloed te rijden. Het derde gedeelte gaat over verkeersgedrag.

Alle onderdelen worden door promotieteamleden op een aantrekkelijke en interactieve manier begeleidt, waarbij de discussie tussen jongeren op gang wordt gebracht.

Pitch

Leerlingen krijgen de opdracht om een pitch-presentatie voor te bereiden over de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Het groepje met de beste presentatie wint een verrassingspakket vol gadgets. Om de les leuk af te sluiten kunnen de leerlingen een Virtual Reality bril opzetten en ervaren wat de gevaren zijn van rijden onder invloed.

Lagerhuisdebat

Tijdens een blokuur op school wordt er een Lagerhuisdebat georganiseerd door het campagneteam. Een klas wordt opgesplitst in twee groepen en deze gaan vervolgens met elkaar in discussie over verschillende stellingen met het onderwerp ‘Rijden zonder Invloed’. Na de drie minuten voorbereidingstijd is het debat geopend! Het team leidt het debat en laat beide partijen voldoende aan het woord. De leerlingen gaan actief met elkaar in discussie en na afloop wordt er door de jury punten toegekend aan beide groepen op verschillende debat-vaardigheden. Het totaal aantal punten wordt zichtbaar in de klas bijgehouden. De winnaars van het debat krijgen een leuke prijs en ‘eeuwige roem’. Als de discussie deskundig wordt voorbereid en geleid (en daar zorgen wij voor) verschuift, door er over te debatteren, de attitude in de gewenste richting.

Als extra beïnvloedingsaspect overwegen we om ook een competitie uit te zetten tussen scholen op dit onderwerp. Dit kan de aandacht voor het Rijden zonder Invloed sterk laten toenemen. De wenselijkheid en haalbaarheid van dit extra element, wordt bepaald bij de uitwerking van het Lagerhuisdebat voor scholen. Financiering van dit extra onderdeel geschiedt vanuit bestaande middelen. Het zal voor opdrachtgever geen extra kosten met zich mee brengen, indien hiertoe besloten wordt.

PEER Drive Clean!

PEER Drive Clean! is een project waarbij promotieteamleden een theorieles overnemen van een rijschoolhouder. Hierbij komt op interactieve wijze het onderwerp alcohol en drugs in het verkeer aan de orde. Op deze manier willen we de bestuurders bewust maken van de gevaren en gevolgen van het rijden onder invloed. Juist deze groep, actief bezig om het rijbewijs te halen, dient bewust te zijn van de gevaren. Tijdens de sessie komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de feiten over alcohol en drugs in het verkeer. Ook komen de juridische gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs achter het stuur aan bod. Gedurende de les mogen deelnemers ook de alcohol- en drugsbrillen opzetten om zelf eens te ondervinden hoe gevaarlijk rijden onder invloed nu echt is.